Trường đại học Đông Á tổ chức kỳ thi tuyển sinh Sau đại học 2019

Hôm nay, 27/7/2019 Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh được tổ chức tại hội đồng thi trường Đại học Đông Á

Đây là kỳ thi được tổ chức hằng năm trong chương trình tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Trường. 

Tất cả thí sinh đăng ký dự thi đã được tham gia lớp ôn tập bổ sung kiến thức tại Trường từ ngày 14/7/2019 đến 21/7/2019. 

Sáng ngày 27/7/2019, tất cả thí sinh đã tập trung tại hội đồng thi để được hướng dẫn, thông báo về lịch thi, phổ biến quy chế trước khi kỳ thi. 

Chiều 27/7/2019, thay mặt Hội đồng thi, TS Bùi Minh Hiển - Trưởng phòng Đào tạo - Trưởng ban coi thi tiến hành phổ biến công tác coi thi đến tất cả các cán bộ có nhiệm vụ tại kỳ thi. 

Kỳ thi tuyển sinh diễn ra trong ngày 27/7/2019 và 28/7/2019 như sau: 

Chuyên ngành Môn thi Ngày thi
Quản trị kinh doanh Kinh tế vi mô 13h00 ngày 27/7/2019
Quản trị học 07h00 ngày 28/7/2019
Tiếng Anh 13h00 ngày 28/7/2019

Thí sinh tập trung trước phòng thi chờ nghe gọi tên và kiểm tra thủ tục trước khi vào phòng thi