Thông báo trúng tuyển và nhập học thạc sĩ Quản trị kinh doanh đợt 2 năm 2023

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Đông Á thông báo về việc nhập học thạc sĩ Ngành Quản trị kinh doanh đợt 2 năm 2023 như sau: 

1. Thời Gian: từ 06/11/2023 - 20/11/2023

2. Địa điểm: Khoa Sau đại học - Trường Đại học Đông Á - số 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Đà Nẵng 

3. Hồ sơ nhập học bao gồm: 

- giấy báo trúng tuyển (bản gốc)

- bằng tốt nghiệp, bảng điểm (bản gốc) để đối chiếu, kiểm tra

- CCCD (bản gốc) 

- các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có) 

Lưu ý: Sau 15 ngày kể từ ngày thông báo nhập học, nếu anh chị không hoàn tất thủ tục nhập học theo thông báo, Nhà trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển và xóa tên trong đợt xét tuyển. 

Trân trọng thông báo!