Thông báo trúng tuyển và kế hoạch nhập học đào tạo Sau đại học Quản trị kinh doanh năm 2019

Hội đồng Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh năm 2019 thông báo danh sách trúng tuyển và kế hoạch nhập học đợt thi tháng 11/2019 như sau: 

1. DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
    - Danh sách trúng tuyển xem tại đây.
2. KẾ HOẠCH NHẬP HỌC
2.1. Thời gian, địa điểm
    - Thời gian: 7h30 ngày 02/12/2019
    - Địa điểm: Khoa Sau đại học (Phòng 316) Trường Đại học Đông Á, Số 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Đà Nẵng.
2.2. Hồ sơ nhập học
    - Giấy báo trúng tuyển
    - Quyết định cử đi học do cơ quan trực tiếp trả lương cấp đối với trường hợp được cử đi học
    - Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học (kèm bản chính để đối chiếu)
    - 01 lý lịch có dán ảnh do cơ quan quản lý xác nhận (hoặc chính quyền địa phương đối với người chưa có việc làm)
    - Các giấy tờ xác nhận về các quyền lợi khác (nếu có)
    - 01 ảnh 3x4 (chụp năm 2019)

Liên hệ:

  • Cô Nguyễn Thị Lệ Thủy - SDT 0394.262.545 - Email: khoadaotaosdh@donga.edu.vn
  • Khoa Sau đại học (Phòng 316) trường Đại học Đông Á, Số 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Đà Nẵng.