Thông báo thay đổi thời gian tuyển sinh sau đại học ngành Quản trị kinh doanh năm 2021

Căn cứ Thông báo số 141/TB-ĐHĐA-SĐH ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Trường Đại học Đông Á về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh năm 2021

Trường Đại học Đông Á thông báo điều chỉnh thời gian tuyển sinh đào tạo - trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh năm 2021 như sau:

1.     Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 05/05/2021.

2.     Thời gian ôn tập: từ ngày 08/05/2021 đến 16/05/2021.

3.     Thời gian tổ chức thi: từ ngày 22/05/2021 đến 23/05/2021.

4.     Địa điểm thi: Hội đồng thi Đại học Đông Á - 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Hải Châu - Đà Nẵng

Các nội dung khác liên quan đến tuyển sinh đào tạo - trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh thực hiện theo thông báo số 141/TB-ĐHĐA-SĐH ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Trường ĐH Đông Á.

Để biết thêm thông tin, thí sinh liên hệ: Th.S Nguyễn Thị Lệ Thủy –  Cán bộ Khoa Sau đại học (P.316) – Email: khoadaotaosdh@donga.edu.vn - Điện thoại: 02363.66 22 95 - 0394 262 545.

Xem thông báo chi tiết tại đây