Thông báo số 15 ngày 5/2/2020 V/v lùi thời gian học tập trung tại trường đến hết 16/2/2020

Trường Đại học Đông Á đến quý Thầy Cô , Quý anh chị học viên, sinh viên  Thông báo số 15 - THÔNG BÁO (số 3) ngày 5/2/2020 V/v lùi thời gian học tập trung tại trường thêm một tuần (đến hết 16/2/2020) để phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona  (thay thế TB đã ban hành).

Xin mời xem chi tiết văn bản tại đây