Thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo Sau đại đọc Quản trị kinh doanh 2019

Hội đồng tuyển sinh đào tạo Sau đại học Ngành Quản trị kinh doanh thông báo nhận đơn phúc khảo bài tuyển sinh đào tạo Sau đại học kỳ thi ngày 02 và 03 tháng 11 năm 2019, cụ thể như sau:  

- Thời hạn tiếp nhận đơn: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29.11.2019

- Lệ phí phúc khảo: 150.000 đ/môn. Nộp tại Phòng kế toán trường Đại học Đông Á

- Địa điểm nộp đơn: Khoa Sau đại học - Phòng 316 - Trường Đại học Đông Á - 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Đà Nẵng. 

Email: khoadaotaosdh@donga.edu.vn - SDT: 02363.662295 

(Đơn đề nghị phúc khảo tại đây