Thông báo mời nộp hồ sơ đăng ký đề tài Tiềm năng năm 2021

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài Tiềm năng theo Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014 của Bộ KH&CN bắt đầu đăng ký thực hiện từ năm 2022.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài Tiềm năng  bắt đầu đăng ký thực hiện từ năm 2022.

1. Mục tiêu tài trợ

Tài trợ các hoạt động nghiên cứu có tính ứng dụng cao và có triển vọng tạo ra, phát triển hướng nghiên cứu mới hoặc sản phẩm mới thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ ưu tiên, trọng điểm quốc gia.

2. Đối tượng tài trợ

Các tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam; Các tổ chức, cá nhân khác và các doanh nghiệp có liên quan.

3. Yêu cầu 

- Vấn đề nghiên cứu của đề tài: Phải có tính đột phá, tiên phong, khi được nghiên cứu thành công có khả năng mở ra hướng nghiên cứu mới trong khoa học và công nghệ hoặc tạo ra sản phẩm công nghệ mới. Đối với nghiên cứu tạo ra sản phẩm công nghệ mới phải có địa chỉ ứng dụng cho các kết quả chính tạo ra khi đề tài được hoàn thành

- Lĩnh vực: Khoa học xã hội và nhân văn, Khoa học tự nhiên, Công nghệ thông tin và truyền thông, Công nghệ sinh học, Công nghệ vật liệu mới, Công nghệ chế tạo máy- Tự động hóa, Công nghệ môi trường. 

- Thời gian thực hiện: Không quá 36 tháng

4. Sản phẩm của đề tài

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài bao gồm giải pháp khoa học và công nghệ với đầy đủ luận cứ khoa học và thực tiễn để giải quyết vấn đề đặt ra, sản phẩm công nghệ mới ở dạng mẫu 

- Công bố khoa học: Ít nhất 2 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế uy tín. Bảng độc quyền sáng chế được chuyên gia đánh giá xác định. 

5. Tiếp nhận hồ sơ

Tiếp nhận hồ sơ: kể từ ngày 01/7/2021 (hệ thống OMS bắt đầu hoạt động) đến 17h00 ngày 16/8/2021 (thứ 2) hoặc đã nhận đủ 70 hồ sơ đăng ký. Số thứ tự hồ sơ được cung cấp khi đăng ký trên hệ thống OMS của Quỹ (CQĐH Quỹ sẽ thông báo khi có đủ 70 hồ sơ được chấp nhận).

Địa chỉ nhận Hồ sơ: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia.

Văn phòng Quỹ (Phòng 405), nhà 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 39369503; Fax: (024) 39367751.

Email: nafosted@most.gov.vn; Website: www.nafosted.gov.vn

Thông tin chi tiết tại Website Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia - Nafosted.

Các quy định cụ thể về hồ sơ đăng ký, vui lòng theo dõi trong đường link dưới đây: Thông báo mời nộp hồ sơ đăng ký đề tài Tiềm năng năm 2021 theo Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014 của Bộ KH&CN - Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (nafosted.gov.vn)