Thông báo lịch học tháng 01/2021 - LỚP MBA 20A1.2 (Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh)

Khoa Sau Đại học - Trường ĐH Đông Á thông báo lịch học

LỚP MBA 20A1.2 (Ngành Quản trị kinh doanh) - Học kỳ I năm học 2020 - 2021

TT

TÊN HỌC PHẦN

Số

tín chỉ

Thời gian

Phòng

Giảng viên

1

Tiếng Anh 1

2

Sáng, chiều ngày 16/1/2021

Sáng, chiều ngày 17/1/2021

313

TS. Dương Bạch Nhật

2

Kinh doanh quốc tế

2

Sáng, chiều ngày 30/1/2021

Sáng, chiều ngày 31/1/2021

313

PGS.TS. Hoa Hữu Lân

3

Nghỉ tết Nguyên Đán từ ngày 01 – 22 tháng 2 năm 2021

 

* Địa điểm học tập:

Trường Đại học Đông Á, 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

* Thời gian học tập trên lớp:

         - Buổi sáng: Bắt đầu từ 8h00

         - Buổi chiều: Bắt đầu từ 14h00

Liên hệ Khoa Sau đại học: Cô Thu Phương SDT: 0979.217.279 - số 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.