Thông báo hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh niên khóa 2018 - 2020 (đợt 2)

  • Căn cứ Quyết định số 664/QĐ-TTg ngày 21/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Đông Á;
  • Căn cứ Quyết định số 3027/QĐ-BGDĐT ngày 19/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc cho phép Trường Đại học Đông Á đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh, trình độ thạc sĩ;
  • Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;
  • Căn cứ Quyết định số 429/QĐ-ĐHĐA-KSDH về việc thành lập Hội đồng Đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh - Năm học 2019-2020
  •  

Khoa Sau đại học Thông báo kế hoạch Hội đồng Đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh niên khóa 2018 - 2020 như sau: 

1. Thời gian: ngày 15/11/2020

  •  Buổi sáng: Bắt đầu từ 7h30
  •  Buổi chiều: Bắt đầu từ 13h30   

2. Địa điểm: Phòng 322, Trường Đại học Đông Á (Số 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Đà Nẵng) 

3. Lưu ý: học viên xem chi tiết lịch bảo vệ tại Văn phòng Khoa Sau đại học 

Mọi thắc mắc Anh (chị) học viên vui lòng liên hệ  Khoa Sau đại học: Cô Thu Phương SDT: 0979.217.279 - số 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.