Thông báo điều chỉnh thời gian tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh năm 2020

  • Căn cứ thông báo số 83/TB-ĐHĐA-SĐH ngày 19 tháng 06 năm 2020 của Trường  Đại học Đông Á về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh năm 2020;
  • Căn cứ  Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19.

Trường Đại học Đông Á thông báo điều chỉnh thời gian tuyển sinh đào tạo - trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh năm 2020 như sau:

  1. Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 25/09/2020.
  2. Thời gian ôn tập: từ ngày 26/09/2020 đến 03/10/2020.
  3. Thời gian tổ chức thi: từ ngày 17/10/2020 đến 18/10/2020.

Các nội dung khác liên quan đến tuyển sinh đào tạo - trình độ thạc sĩ ngành Quản trị` kinh doanh thực hiện theo thông báo số 83/TB-ĐHĐA-SĐH ngày 19 tháng 06 năm 2020 của Trường Đại học Đông Á.

Để biết thêm thông tin, thí sinh liên hệ:

  • Th.S Nguyễn Thị Lệ Thủy –  Cán bộ Khoa Sau đại học (P.316) - Trường Đại học Đông Á
  • Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
  • Điện thoại: 02363.66 22 95 - 0394 262 545.
  • Email: khoadaotaosdh@donga.edu.vn 
  • Website: http://donga.edu.vn/tuyensinh.

Xem chi tiết thông báo tại đây