THÔNG BÁO (Số 2) Về việc điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Âm lịch để phòng, chống dịch COVID-19

  • Căn cứ công văn số 432/BGDĐT-GDTrH ngày 29/1/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó với dịch COVID-19;
  • Căn cứ công văn số 488/UBND-SYT ngày 28/01/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục quyết liệt triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19;
  • Căn cứ công văn số 327/SGDĐT-CTrTT ngày 28/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc quyết liệt triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19.

          Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên cả nước, nhằm đảm bảo an toàn cho sinh viên và cộng đồng, Nhà trường thông báo điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2021 cụ thể như sau:

  1. Thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2021: Từ ngày 01/02/2021 nhằm ngày 20 tháng Chạp Âm lịch đến hết ngày 20/02/2021 nhằm ngày mồng 9 tháng Giêng Âm lịch (thay vì từ ngày 04/02/2021 đến ngày 20/02/2021). Riêng các lớp có lịch thi vào ngày 01/02/2021 vẫn thực hiện thi bình thường và nghỉ từ ngày 02/02/2021.
  2. Sinh viên tiếp tục chủ động phòng, chống dịch COVID-19 tại gia đình và địa phương theo đúng quy định của Bộ Y tế. Tham gia các hoạt động văn hóa trách nhiệm cùng gia đình, địa phương, chấp hành đúng các quy định của pháp luật, nhất là không uống rượu bia và thực hiện luật an toàn giao thông nhằm tránh các sự cố đáng tiếc xảy ra.

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên thực hiện./