Thời gian nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9

Trường Đại học Đông Á thông báo Lịch nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9/2019.

Trường Đại học Đông Á thông báo Lịch nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9/2019.

Học viên xem chi tiết tại đây

👉Liên hệ:
🏡 Khoa Sau đại học (P.316) Trường Đại học Đông Á
Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Đà Nẵng
☎️ Điện thoại: 02363.662295 
🎯Email: khoadaotaosdh@donga.edu.vn
🎯Hotline: 0394 262 545