Thay đổi lịch ôn tập và thi tuyển sinh Sau Đại học năm 2019

Khoa Sau đại học trân trọng thông báo kế hoạch ôn tập và thi tuyển sinh Sau đại học Quản trị kinh doanh đợt 2 năm 2019 như sau: 

1. Ôn tập

  • Các môn ôn tập: Quản trị học, Kinh tế vi mô, Tiếng Anh
  • Thời gian: từ 14/7/2019 đến 21/7/2019 
  • Địa điểm: Trường Đại học Đông Á, số 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng. 
  • Buổi sáng: từ 08h00, buổi chiều: từ 14h00

2. Thi tuyển: Từ 27- 28/7/2019 

3. Địa điểm thi: Hội đồng thi tuyển sinh, Trường Đại học Đông Á, số 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng. 

Liên hệ: 02363.66 22 95 - 0394.262.545 (Cô Nguyễn Thị Lệ Thủy)