Thành lập Trung tâm xúc tiến việc làm Đại học Đông Á tại TP. Hồ Chí Minh

Thành lập Trung tâm xúc tiến việc làm Đại học Đông Á tại TP. Hồ Chí Minh và Hợp tác tạo việc làm cho sinh viên tại các doanh nghiệp FDI khu vực phía Nam.

Thành lập Trung tâm xúc tiến việc làm Đại học Đông Á tại TP. Hồ Chí Minh và hợp tác tạo việc làm cho sinh viên tại các doanh nghiệp FDI khu vực phía Nam là nội dung sẽ được ký kết giữa Đại học Đông Á, Công ty CP phát triển xã hội 3S và Công ty Nhân lực Akane

  • Thời gian: 10h ngày 26/6
  • Hình thức: trực tuyến

Hợp tác được kỳ vọng sẽ mở thêm hướng việc làm trước và ngay sau khi tốt nghiệp tại thị trường nhân lực Việt Nam và Nhật Bản, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại các tỉnh phía Nam cho sinh viên các ngành đào tạo tại Đại học Đông Á.

Đồng thời cũng giúp sinh viên phát triển các kỹ năng cốt lõi, nhanh chóng thích nghi, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp cũng như phát triển bản thân và đóng góp cho doanh nghiệp.