Quyết định v/v công nhận học viên nhập học kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh đợt 1 năm 2020

Quyết định Số 248/QĐ-ĐHĐA-KSĐH ngày 02/10/2020 của Trường Đại học Đông Á  v/v công nhận danh sách học viên nhập học cao học Quản trị kinh doanh năm 2020 

Liên hệ Khoa Sau đại học: Cô Thu Phương SDT: 0979.217.279 - số 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.