Năm học 2017 - 2018

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

TT Tên đề tài Người thực hiện Người hướng dẫn Nội dung tóm tắt
1 Giải pháp Marketing trong cho vay tiêu dùng tại NH Đầu tư và phát tiển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng Đặng Ngọc Châu PGS. TS Lê Văn Huy Giải pháp Marketing trong cho vay tiêu dùng tại NH Đầu tư và phát tiển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
2 Giải pháp Marketing đối với dịch vụ huy động vốn khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Phương Đông- CN Trung Việt Lê Thị Trà Hương GS.TS Nguyễn Trường Sơn Giải pháp Marketing đối với dịch vụ huy động vốn khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Phương Đông- CN Trung Việt
3 Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm có nguồn gốc thảo dược tại công ty cổ phần dược Danapha Đoàn Tường Vy TS. Hoa Hữu Cường Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm có nguồn gốc thảo dược tại công ty cổ phần dược Danapha
4 Giải pháp Marketing trong cho vay thấu chi tại NH TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng Hoàng Thị Mỹ Chi TS. Lê Dân Giải pháp Marketing trong cho vay thấu chi tại NH TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
5 Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng Hiệp Hòa giai đoạn 2017-2022 Vũ Việt Đức PGS. TS Lê Văn Huy Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng Hiệp Hòa giai đoạn 2017-2022
6 Phát triển du lịch bền vững ở thành phố Hội An giai đoạn 2017 - 2025 Lê Duy TS. Đoàn Thị Liên Hươn Phát triển du lịch bền vững ở thành phố Hội An giai đoạn 2017 - 2025
7 Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước ở Thành phố Hội An Nguyễn Hoàng Đạo TS. Trần Thị Bích Hạnh Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước ở Thành phố Hội An
8 Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng Mai Thị Thuý Vân TS. Trần Thị Bích Hạnh Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
9 Phát triển nguồn nhân lực tại cơ quan hành chính quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng Văn Trọng Thuỷ PGS. TS Lê Văn Huy Phát triển nguồn nhân lực tại cơ quan hành chính quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
10 Đánh giá mức dộ hài lòng trong công việc của người lao động tại Công ty Thoát nước và xử lý rác thải Đà Nẵng Dương Đình Minh PGS. TS Lê Văn Huy Đánh giá mức dộ hài lòng trong công việc của người lao động tại Công ty Thoát nước và xử lý rác thải Đà Nẵng
11 Hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Đà Nẵng - Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng Nguyễn Thành Long TS. Lê Dân Hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Đà Nẵng - Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng
12 Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, người lao động tại UBND Phường Hoà Cường Nam, TP. Đà Nẵng Giai đoạn 2017-2022 Dương Quốc Thịnh GS.TS Nguyễn Trường Sơn Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, người lao động tại UBND Phường Hoà Cường Nam, TP. Đà Nẵng Giai đoạn 2017-2022
13 Giải pháp Marketing trong cho vay thấu chi tại NH TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng Nguyễn Thị Kim Oanh TS. Hoa Hữu Cường Giải pháp Marketing trong cho vay thấu chi tại NH TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
14 Phát triển nguồn nhân lực tại khách sạn đồng xanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam Huỳnh Tấn Toàn PGS.TS Hoa Hữu Lân Phát triển nguồn nhân lực tại khách sạn đồng xanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam