Lịch học tháng 05/2021 - LỚP MBA 20A1.2 (Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh)

LỊCH HỌC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021, LỚP MBA 20A1.2 - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

  • Căn cứ Công văn số 2581/UBND-KGVX ngày 03/05/2021 Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch  Covid – 19;
  • Căn cứ Công văn số 1265/SGĐT-VP ngày 03/05/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc nghỉ học tập trung từ ngày 04/05/2021 để phòng, chống dịch  Covid – 19;
  • Căn cứ Thông báo số 600/TB-ĐHĐA-QLDT ngày 29/04/2021 của Trường Đại học Đông Á về việc quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid – 19;
  • Căn cứ Thông báo số 606/TB-ĐHĐA-ĐBCL ngày 01/05/2021 của Trường Đại học Đông Á về việc tổ chức dạy học online và phòng, chống dịch Covid – 19

​        Khoa Sau đại học - Trường Đại học Đông Á thông báo lịch học lớp MBA 20 A1.2, chuyên ngành quản trị kinh doanh, niên khóa 2020 - 2022 

        Các lớp chú ý lịch học thay đổi và thực hiện. 

TT

TÊN HỌC PHẦN

Số

tín chỉ

Thời gian

Phòng

Giảng viên

 

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh

3

Sáng, chiều ngày 15/05/2021

Sáng, chiều ngày 16/05/2021

Sáng, chiều ngày 22/05/2021

Sáng, chiều ngày 23/05/2021

Online

TS. Phạm Quang Tín

 

* Thời gian học tập trên lớp:

         - Buổi sáng: Bắt đầu từ 8h00

         - Buổi chiều: Bắt đầu từ 14h00

 

Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Trường Đại học Đông Á thông báo tạm hoãn thời gian thi tuyển sinh đào tạo - trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh năm 2021 để phòng, chống dịch Covid – 19 đến khi có thông báo mới theo chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng.

Các nội dung khác liên quan đến tuyển sinh đào tạo - trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh thực hiện theo Thông báo số 141/TB-ĐHĐA-SĐH ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Trường Đại học Đông Á.

Vui lòng xem thông báo chi tiết tại đây. 

Để biết thêm thông tin, thí sinh liên hệ:

Th.S Nguyễn Thị Lệ Thủy –  Cán bộ Khoa Sau đại học & đào tạo quốc tế - Trường ĐH Đông Á (P.316) – số 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.  Email: khoadaotaosdh@donga.edu.vn - Website: http://donga.edu.vn/tuyensinh. Điện thoại: 02363.66 22 95 - 0394 262 545.