Lịch bảo vệ đề cương chi tiết lớp Cao học MBA 18.5

  • Căn cứ Quy định đào tạo trình độ thạc sỹ của Trường đại học Đông Á ban hành ngày 30/7/2015;
  • Căn cứ Kế hoạch đào tạo trình độ thạc sỹ Quản trị kinh doanh khóa 2018 – 2020;
  • Căn cứ Kế hoạch triển khai làm Luận văn tốt nghiệp và bảo vệ Luận văn tốt nghiệp Trình độ Thạc sỹ - Ngành Quản trị Kinh doanh, Lớp MBA18.5

Khoa Sau đại học thông báo Lịch bảo vệ đề cương chi tiết Luận văn đối với học viên cao học lớp MBA18.5, ngành Quản trị kinh doanh, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: từ ngày 30/5/2020 - 31/05/2020
  2. Địa điểm: Trường Đại học Đông Á  - số 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
  3. Liên hệ Khoa: Cô Thu Phương SDT: 0979.217.279 - Khoa Sau đại học (P.316) 

Lưu ý:

  • Học viên nộp 05 bản đề cương chi tiết luận văn (research proposal) đã được giáo viên hướng dẫn thông qua về VP Khoa SĐH, trường Đại học Đông Á
  • Học viên chuẩn bị PowerPoint trình bày bảo vệ đề cương theo lịch cụ thể tại hội đồng (lịch cụ thể xem tại Khoa)

 

Trường Đại học Đông Á thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký dự thi #thạc_sĩ Quản trị kinh doanh như sau:
☘ Bước 1: Thí sinh đăng ký trực tuyến: https://donga.edu.vn/tuyensinh/dang-ky/thi-tuyen-cao-hoc
☘ Bước 2: Gửi hồ sơ theo đường bưu điện về địa chỉ: Khoa Sau Đại học - Trường ĐH Đông Á tại số 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

  • Thời gian thi tuyển: 23/05/2020
  • Liên hệ: ThS. Nguyễn Thị Lệ Thủy  📞 Hotline 0394 262 545  Email: thuyntl.ts@donga.edu.vn