Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Hàn 2021 tại Đại học Đông Á

Là chương trình lần đầu tiên được tổ chức, Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Hàn 2021 tại Đại học Đông Á hứa hẹn nhiều hoạt động bùng nổ và nhiều hợp tác quan trọng trong đào tạo và việc làm dành cho sinh viên các ngành.

Là chương trình lần đầu tiên được tổ chức, Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Hàn 2021 tại Đại học Đông Á hứa hẹn nhiều hoạt động bùng nổ và nhiều hợp tác quan trọng trong đào tạo và việc làm dành cho sinh viên các ngành.

  • Thời gian (dự kiến): 3/7/2021
  • Địa điểm: Hội trường Edison và Sân trường Đại học Đông Á

Những nội dung hấp dẫn được dự kiến trong chương trình Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Hàn 2021 tại Đại học Đông Á.

  • Gian hàng Việt - Hàn 
  • Trò chơi dân gian Việt - Hàn
  • Gian hàng Hanbok, trải nghiệm tô quạt...
  • Trình diễn Hanbok giấy
  • Thi nhảy KPOP
  • Góc triển lãm «Hình ảnh, đất nước và con người Hàn Quốc»
  • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và tuyển dụng nhân sự
  • Ra mắt Chi hội hữu nghị Việt - Hàn tại Trường Đại học Đông Á