Hướng dẫn Học viên xem điểm thi kết thúc học phần HK I năm học 2019 - 2020

Khoa Sau đại học hướng dẫn học viên tra cứu điểm thi kết thúc học phần HK1 năm học 2019 - 2020

Bước 1: Học viên truy cập trang web tại: http://sinhvien.donga.edu.vn/sinh-vien/dang-nhap 

Bước 2: Đăng nhập và thực hiện theo hướng dẫn chi tiết. 

Bước 3: chọn mục "ket-qua-hoc-tap" http://sinhvien.donga.edu.vn/sinh-vien/ket-qua-hoc-tap

Lưu ý: Học viên phải hoàn thành khảo sát theo hướng dẫn và học phí theo quy định để tra cứu kết quả học tập trên phần mền. 

Học viên nào không truy cập được liên hệ: 

  • ThS Nguyễn Thị Lệ Thủy - SDT 0394.262.545 - Email: khoadaotaosdh@donga.edu.vn
  • Khoa Sau đại học (Phòng 316) trường Đại học Đông Á, Số 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Đà Nẵng.