Hội thảo quốc tế lần thứ 7 về Khoa học Giáo dục và Tâm lý (ICEPS) và Hội thảo Ngôn ngữ, văn học và nghệ thuật (ICLLA)

Hội thảo quốc tế lần thứ 7 về Khoa học Giáo dục và Tâm lý (ICEPS) và Hội thảo Ngôn ngữ, văn học và nghệ thuật (ICLLA) tại Trường Đại học Đông Á  

Thời gian: Từ ngày 6/1/2020 đến ngày 8/1/2020 
Địa điểm:  Phòng 303, Trường Đại học Đông Á 

Hội thảo là diễn đàn trao đổi kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy về các vấn đề liên quan đến các nghiên cứu về tâm lý, ngôn ngữ, văn học, nghệ thuật và xã hội học; Tạo cơ hội và thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học đối với giảng viên, học viên, cán bộ nghiên cứu trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng. Đại biểu khách mời là các chuyên gia nghiên cứu đến từ các trường đại học các nước Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc.....
Kính mời Quý Thầy cô và toàn thể Sinh viên, học viên tham dự. 

Hội thảo Quốc tế lần thứ 7 về “Khoa học giáo dục và tâm lý” - 2020 "7th International Conference on Education and Psychological Sciences (ICEPS 2020)"
Hội thảo Quốc tế lần thứ 7 về “Ngôn ngữ, văn học và nghệ thuật” - 2020 "7th International Conference on Linguistics, Literature and Arts (ICLLA 2020)"