Hội đồng tuyển sinh thạc sĩ Trường Đại học Đông Á thông báo tạm hoãn thời gian thi tuyển sinh đào tạo - trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh năm đợt 1 năm 2021

Kính gửi Quý Anh/Chị thí sinh

  • Căn cứ Thông báo số 141/TB-ĐHĐA-SĐH ngày 05/02/2021 của Trường Đại học Đông Á về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh năm 2021;
  • Căn cứ Thông báo số 349/TB-ĐHĐA-SĐH ngày 15/03/2021 của Trường Đại học Đông Á về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh năm 2021;
  • Căn cứ Công văn số 2581/UBND-KGVX ngày 03/05/2021 Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch  Covid – 19;
  • Căn cứ Công văn số 1265/SGĐT-VP ngày 03/05/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc nghỉ học tập trung từ ngày 04/05/2021 để phòng, chống dịch  Covid – 19;
  • Căn cứ Thông báo số 600/TB-ĐHĐA-QLDT ngày 29/04/2021 của Trường Đại học Đông Á về việc quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid – 19;
  • Căn cứ Thông báo số 606/TB-ĐHĐA-ĐBCL ngày 01/05/2021 của Trường Đại học Đông Á về việc tổ chức dạy học online và phòng, chống dịch Covid – 19

Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Trường Đại học Đông Á thông báo tạm hoãn thời gian thi tuyển sinh đào tạo - trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh năm 2021 để phòng, chống dịch Covid – 19 đến khi có thông báo mới theo chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng.

Các nội dung khác liên quan đến tuyển sinh đào tạo - trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh thực hiện theo Thông báo số 141/TB-ĐHĐA-SĐH ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Trường Đại học Đông Á.

Vui lòng xem thông báo chi tiết tại đây. 

Để biết thêm thông tin, thí sinh liên hệ:

Th.S Nguyễn Thị Lệ Thủy –  Cán bộ Khoa Sau đại học & đào tạo quốc tế - Trường ĐH Đông Á (P.316) – số 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.  Email: khoadaotaosdh@donga.edu.vn - Website: http://donga.edu.vn/tuyensinh. Điện thoại: 02363.66 22 95 - 0394 262 545.