Học viên bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ đợt 3

Ngày 06 - 07/10/2018, Khoa Sau Đại Học đã tổ chức thành công Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ đợt 3 cho các Học viên Cao học khóa 2016 - 2018.

Các học viên nghiêm túc ghi nhận những góp ý, nhận xét của các Thầy, cô. Hội đồng đánh giá cao các đề tài nghiên cứu cũng như nhiều đề tài mang tính sáng tạo và hiện đại, tạo ra được sự tranh luận sôi nổi trong Hội đồng.

Một số hình ảnh trong Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ cho Học viên Cao học

TS. Bùi Văn Viễn - Trưởng khoa Sau Đại Học nhận xét, đánh giá luận văn

Học viên lắng nghe những nhận xét từ Hội đồng