Hiến máu nhân đạo đợt 3 2019

Thông báo về việc tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 3 năm 2019 cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 07h00, ngày 28/11/2019 (thứ năm).
  2. Địa điểm: Hội trường Edison, Trường Đại học Đông Á.
  3. Đối tượng: Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên, học viên trường Đại học Đông Á (Tự nguyện tham gia, đăng ký tại Trường).

Lưu ý: Nhận phiếu hiến máu tại VP Đoàn P108B