Đại học Đông Á ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống Covid-19

Chi ủy Đại học Đông Á đã trao số tiền 20 triệu đồng ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống Covid-19.

Ngày 11/6, Chi ủy Đại học Đông Á đã trao số tiền 20 triệu đồng ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hải Châu.

Đây là sự chung tay chia sẻ cùng ngân sách Nhà nước trong hoạt động mua và nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất và sử dụng vaccine, góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh, đem lại sự an toàn hơn cho mỗi người dân, gia đình, cộng đồng và xã hội.

Trước đó, Đại học Đông Á cũng đã tổ chức trao hỗ trợ nhiều suất nhu yếu phẩm đến sinh viên khó khăn đang còn ở tại Đà Nẵng trong đợt dịch Covid-19 lần này.