Cử nhân Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị du lịch khách sạn

  • Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
  • Bằng cấp: Cử nhân Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Quản trị Du lịch Khách sạn
  • Thời gian học: 04 năm
    • 01 năm tại Trường ĐH Đông Á với học phí là 28.000.000 VNĐ/năm
    • 01 năm tại Trường ĐH Ngoại thương với học phí là 28.000.000 VNĐ/năm
    • Các lựa chọn chuyển tiếp (chi tiết xem tại đây)

Chương trình học tại trường Đại học Đông Á & Đại học Ngoại thương trong 02 năm đầu

  Môn học Tín chỉ Môn học Tín chỉ
Năm 1 Toán cao cấp 1 3 Kinh tế vĩ mô 3
Toán cao cấp 2 3 Kỹ năng vi tính trong kinh doanh 1 3
Lập trình tuyến tính 3 Kỹ năng vi tính trong kinh doanh 2 3
Xác xuất và Thống kê 3 Kinh tế học và Thống kê trong Kinh doanh 3
Tin học 1 3 Tiếng Anh du lịch 1 3
Tin học 2 3 Tiếng Anh cho Nhà hàng và Khách sạn 3
Kỹ năng phỏng vấn & viết SYLL 3 Ngữ pháp câu và khả năng ghi chép 3
Kinh tế vi mô 3 Tiếng Anh cơ bản 3
Năm 2 Kinh tế lượng 3 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3
Nguyên lý kế toán 3 Quản trị nghiệp vụ buồng phòng 3
Nguyên lý Marketing 3 Quản lý và Giám sát khách sạn 3
Nguyên tắc Quản trị 3 Quản lý Lễ tân 3
Luật Du lịch 3 Quản lý hoạt động Bar và Nhà hàng 3
Văn hóa ẩm thực và thẩm mỹ 3 Tiếng Anh Du lịch  2 3
Tâm lý Du lịch 3