Cử nhân Kế toán tài chính (Đại học Northampton - Anh quốc)

  • Cấp bằng: Cử nhân Kế toán Tài chính
  • Thời gian : 4 năm
  • Ngôn ngữ giảng dạy: Bằng tiếng Anh

Nội dung chương trình

Năm Môn học

Năm 1

(Việt Nam)

Tiếng Anh cơ bản & ngữ pháp Kỹ năng phát âm tiếng Anh
Kỹ năng nghe tiếng Anh Dự án
Kỹ năng nói tiếng Anh Nhập môn Tài chính
Kỹ năng đọc tiếng Anh Nhập môn Luật
Kỹ năng đọc tiếng Anh Nhập môn Kinh tế

Năm 2

(Việt Nam)

Kế toán Luật Kinh doanh
Nhập môn quản lý Chi phí và kế toán quản trị
Kỹ thuật thống kê trong kinh doanh Đầu tư và thị trường tài chính

Năm 3

Việt Nam
(Singapore)

Kinh tế học thương mại Kinh doanh quốc tế
Quản lý tài chính Kế toán quản trị
Báo cáo tài chính Lý thuyết và thực hành thuế

Năm 4

Việt Nam
(Singapore)

Dự án kế toán Kế toán quản trị - quyết sách
Lý thuyết và thực hành kế toán nâng cao Hệ thống thuế
Tài chính doanh nghiệp Kiểm toán và điều tra