Công văn số 1422/SGDĐT-CTrTT về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác phòng chống dịch COVID 19

Ngày 14/5/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng có Công văn số 1422/SGDĐT-CTrTT về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác phòng chống dịch COVID 19, trong đó yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết, không được tập trung quá 5 người nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Xem chi tiết thông báo tại đây 

Khoa Sau đại học & đào tạo quốc tế - Trường ĐH Đông Á, kính đề nghị Lãnh đạo, CBGV và toàn thể học viên nghiêm túc thực hiện tinh thần thông báo. 

🎯Đường dây nóng thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trường Đại học Đông Á:

🍀TS. Ngô Quang Vinh, Trưởng Ban, 0946 976 555

🍀TS. Lê Anh, Phó Trưởng ban, 0917 279777

🍀BSCKII. Nguyễn Thị Kim Cúc, Phó Trưởng Ban, 0905 145799