Bảo vệ đề cương chi tiết niên khóa 2018 - 2020

  • Căn cứ kế hoạch năm học 2019 - 2020;
  • Căn cứ chương trình đào tạo sau đại học Quản trị kinh doanh niên khóa 2018 - 2020; 

Khoa Sau đại học thông báo lịch bảo vệ đề cương chi tiết lớp MBA niên khóa 2018 - 2020 như sau: 

  1. Thời gian: từ 8h00 ngày 11/8/2019
  2. Địa điểm: Phòng 322, trường Đại học Đông Á

Lưu ý:

  • Học viên xem danh sách lịch bảo vệ tại văn phòng khoa. 
  • Học viên có mặt trước 60 phút so với thời gian bảo vệ.

Liên hệ: Khoa Sau Đại học - Trường Đại học Đông Á

P.316 - 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Đà Nẵng 
Điện thoại: 0236.3662.295 - 0394.262.545 - Email: khoadaotaosdh@donga.edu.vn