Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN liên kết tuyển sinh Sau đại học với Trường Đại học Đông Á - Đà Nẵng

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và Trường Đại học Đông Á dự kiến tuyển sinh thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công và phát triển.

Giới thiệu về các chương trình đào tạo thạc sĩ Chính sách công và phát triển

Chương trình đào tạo thạc sĩ Chính sách công và phát triển cung cấp cho các học viên cơ sở lý luận, phương pháp tư duy, kiến thức thực tiễn, cùng các công cụ phân tích đánh giá chính sách công trên nền tảng cách tiếp cận, tư duy kinh tế học/ kinh tế phát triển và quản trị kinh doanh. Chương trình giúp học viên hiểu rõ và có thể thực hành việc hoạch định, thực thi và quản trị các chiến lược chính sách phát triển của nhà nước, cơ quan, tổ chức xã hội và doanh nghiệp. Bên cạnh đó cũng đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu/ giảng dạy chuyên sâu về chính sách công và phát triển. Chương trình giúp học viên có được một phông kiến thức đủ rộng nhưng vẫn chuyên sâu về các lĩnh vực chính sách công, phát triển kinh tế và quản trị kinh doanh theo hướng bền vững trên thế giới và Việt Nam. Chương trình vì vậy có những học phần mang tính nền tảng về chính sách công, kinh tế học và quản trị kinh doanh vừa có những học phần mang tính liên ngành/ chuyên sâu về chính sách công và quản trị vì sự phát triển bền vững và những học phần cung cấp các công cụ phân tích, đánh giá chính sách phát triển.

CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ

Trường Đại học Đông Á - Khoa Sau đại học (phòng 316)

Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P Hòa Cường Nam, Q Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Hotline: 0394.262.545 | Email: thuyntl.ts@donga.edu.vn

Đăng ký trực tuyến: https://donga.edu.vn/tuyensinh/dang-ky/thi-tuyen-cao-hoc

Website: https://saudh.donga.edu.vn/