Thông báo nhận hồ sơ phúc khảo kỳ thi tuyển sinh đào tạo Sau đại đọc Quản trị kinh doanh 2020

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á thông báo nhận đơn phúc khảo bài tuyển sinh đào tạo Sau đại học ngành Quản trị kinh doanh kỳ thi ngày 27 và 28 tháng 06 năm 2020, cụ thể như sau:  

  1. Thời hạn tiếp nhận đơn: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23.07.2020
  2. Lệ phí phúc khảo: 150.000 đ/môn. Nộp tại Phòng kế toán trường Đại học Đông Á
  3. Địa điểm nộp đơn: Khoa Sau đại học - Phòng 316 - Trường Đại học Đông Á - 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Đà Nẵng. Email: khoadaotaosdh@donga.edu.vn - SDT: 02363.662295 

(Đơn đề nghị phúc khảo tại đây