Thông báo nghỉ tết âm lịch Kỷ Hợi năm 2019

Trường Đại học Đông Á thông báo về việc nghỉ tết âm lịch Kỷ Hợi năm 2019.