Lịch học học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 - khóa 4 (2017 - 2019) - lớp MBA17.1

TT TÊN HỌC PHẦN Số tín chỉ Thời gian Giảng viên
1 Kế toán quản trị 2
  • Sáng + chiều 22/09/2018
  • Sáng + chiều 23/09/2018
  • Sáng + chiều 29/09/2018
TS. Trần Thế Tuân

Mọi thắc mắc Anh (chị) học viên vui lòng liên hệ sau đại học hoặc truy cập Website: https://saush.donga.edu.vn

Địa điểm học tập: Trường Đại học Đông Á, 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Thời gian học tập trên lớp:

  • Buổi sáng: Bắt đầu từ 7h30
  • Buổi chiều: Bắt đầu từ 13h30
  • Buổi tối : Bắt đầu từ từ 17h45