Thông báo kết quả tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2019

1. Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Đông Á thông báo kết quả kỳ thi tuyển sinh đào tạo sau đại học ngành Quản trị kinh doanh đợt thi tháng 11/2019. Thí sinh xem kết quả trúng tuyển tại văn phòng Khoa Sau đại học. 

2. Hội đồng tuyển sinh sau đại học nhận đơn đề nghị phúc khảo bài thi từ ngày 21/11/2019 (trong giờ hành chính các ngày làm việc) tại địa chỉ: Khoa Sau Đại học - Phòng 316 - Trường Đại học Đông Á.

Lệ phí phúc khảo: 150.000 đồng/ 01 bài thi (thí sinh vui lòng xem thông báo về việc phúc khảo bài thi của hội đồng tuyển sinh  tại https://saudh.donga.edu.vn/tin-chi-tiet/thong-bao-phuc-khao-bai-thi-tuyen-sinh-sau-dai-doc-quan-tri-kinh-doanh-2019-18897).

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 

  • Khoa Sau đại học - Trường Đại học Đông Á - 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Đà Nẵng
  • Email: Khoadaotaosdh@donga.edu.vn - SDT 02363. 662 295