Thông báo hoãn tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2019 chuyên ngành Chính sách công và phát triển tại Thành phố Đà Nẵng

Kính gửi:              - Quý Cơ quan, Lãnh đạo

                               - Thí sinh đăng ký dự thi cao học Chính sách công và phát triển.

Căn cứ thông báo số 1649/TB-ĐHKT ngày 06/06/2019 của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội về việc tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2019 chuyên ngành Chính sách công và phát triển tại Thành phố Đà Nẵng. 

Căn cứ tình hình thực tế công tác tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công và phát triển đợt 2 năm 2019 tại Thành phố Đà Nẵng.

Khoa Sau đại học - Trường Đại học Đông Á trân trọng thông báo:

1. Hoãn tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2019 chuyên ngành Chính sách công và phát triển tại Thành phố Đà Nẵng

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển của các thí sinh đã nộp đủ điều kiện sẽ được chuyển sang đợt thi tuyển tháng 4/2020.

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Đông Á

Phòng 316 – Số 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Đà Năng.

Điện thoại: 02363 66 22 95 – email: khoadaotaosdh@donga.edu.vn