Đại học Đông Á tổ chức Kỳ thi tuyển sinh sau đại học Quản trị kinh doanh năm 2019

Chiều ngày 25/5/2019, tại hội đồng thi Trường Đại học Đông Á, Kỳ thi tuyển sinh sau đại học Ngành Quản trị kinh doanh đã được tổ chức với sự tham gia của 24/26 thí sinh đăng ký thi đợt 1 năm 2019. 

Đây là hoạt động thường niên trong chương trình tuyển sinh và đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh của Khoa Sau đại học. Các thí sinh đã được tổ chức ôn tập và bổ sung kiến thức từ ngày 4 - 19/5/2019.

Đúng 13h, Trưởng ban coi thi, Cán bộ coi thi đã phổ biến các quy chế, quy định trong kỳ thi đến các thí sinh trước khi vào phòng thi. Các thi sinh sẽ tập trung thi các môn bao gồm: 

  1. Môn cơ bản: Kinh tế vi mô
  2. Môn chuyên ngành: Quản trị học
  3. Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh