Thông báo nộp học phí bậc thạc sĩ, ngành Quản trị kinh doanh, năm học 2018 - 2019

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-ĐHĐA ngày 09/03/2018 về việc ban hành học phí trình độ thạc sĩ, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, khóa nhập học 2018;

Căn cứ chương trình và kế hoạch đào tạo, nay Hiệu trưởng nhà trường thông báo đến các học viên thạc sĩ học phí năm học 2018 – 2019 tại trường như sau:

1. Đối tượng: Học viên thạc sĩ, chuyên ngành Quản trị kinh doanh

 Lớp MBA18.1 và MBA18.2; Khóa học 2018 – 2020.

2. Mức học phí:

STT

Nội dung nộp

Thành tiền (VNĐ)

Thời hạn nộp

1

Học phí kỳ 2

13.500.000

Trước ngày 20/10/2018

Tổng cộng

13.500.000

(Mười ba triệu năm trăm ngàn đồng y)

 

3. Phương thức nộp:

Cách 1: Nộp tiền mặt tại Phòng 201 – trường Đại học Đông Á

Cách 2: Chuyển tiền học phí vào tài khoản Trường Đại học Đông Á

Tên tài khoản: Trường Đại học Đông Á

Số tài khoản: 040001076460

Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank), Chi nhánh Đà Nẵng.

 Khi nộp lưu ý học viên ghi mã số ID, tên, lớp, nội dung chuyển tiền.