Thông báo lịch học học kỳ I năm học 2018 - 2019 Thạc sĩ khóa 4 (2017 - 2019)_Lớp MBA17.1.

 

TT

TÊN HỌC PHẦN

Số

tín chỉ

Thời gian

Giảng viên

1

Quản trị rủi ro

3

Sáng + chiều 06 & 07/10/2018

Sáng + chiều 13 & 14/10/2018

TS. Nguyễn Thị Giang

 

Mọi thắc mắc Anh(chị) học viên vui lòng liên hệ sau đại học hoặc truy cập Website: http://donga.edu.vn/Default.aspx?alias=donga.edu.vn/saudh

* Địa điểm học tập:

Trường cao đẳng Công Thương TP.HCM, Chi nhánh Quảng Ngãi, QL24B, Thôn Liên Hiệp 2, P. Trương Quang Trọng, TT. Sơn Tịnh, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

* Thời gian học tập trên lớp:

         - Buổi sáng: Bắt đầu từ 7h30

         - Buổi chiều: Bắt đầu từ 13h30

         - Buổi tối : Bắt đầu từ từ 17h45