Thông báo lịch học học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 trình độ thạc sĩ khóa 4 (2017 - 2019) - lớp MBA17.1

 

 

 

TT

TÊN HỌC PHẦN

Số

tín chỉ

Thời gian

Giảng viên

1

Kế toán quản trị

2

 

Sáng + chiều 22/09/2018

Sáng + chiều 23/09/2018

Sáng + chiều 29/09/2018

TS. Trần Thế Tuân

Mọi thắc mắc Anh(chị) học viên vui lòng liên hệ sau đại học hoặc truy cập Website: http://donga.edu.vn/Default.aspx?alias=donga.edu.vn/saudh

* Địa điểm học tập:

Trường Đại học Đông Á, 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

* Thời gian học tập trên lớp:

         - Buổi sáng: Bắt đầu từ 7h30

         - Buổi chiều: Bắt đầu từ 13h30

         - Buổi tối : Bắt đầu từ từ 17h45