Thông báo lịch học học kỳ 1 khóa 5 (2018-2020) lớp MBA18.2

TT

TÊN HỌC PHẦN

Số

tín chỉ

Thời gian

Giảng viên

1

Quản trị chiến lược (chuyển đổi)

2

Tối ngày 05/10/2018

Sáng; Chiều ngày 06/10/2018

TS. Trần Ngọc Sơn

2

Quản trị bán hàng (chuyển đổi)

2

Tối ngày 06/10/2018

Sáng; Chiều ngày 07/10/2018

ThS. Từ Thị Hải Yến

3

Kế toán quản trị

2

Tối ngày 12/10/2018

Sáng; Chiều ngày 13/10/2018

Sáng; Chiều ngày 14/10/2018

TS. Trần Thế Tuân

Mọi thắc mắc Anh(chị) học viên vui lòng liên hệ sau đại học hoặc truy cập Website: http://donga.edu.vn/Default.aspx?alias=donga.edu.vn/saudh

* Địa điểm học tập:

       Trường Trung cấp ASEAN, 291 Đường Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam

* Thời gian học tập trên lớp:

         - Buổi sáng: Bắt đầu từ 7h30

         - Buổi chiều: Bắt đầu từ 13h30

         - Buổi tối : Bắt đầu từ từ 17h45