Lịch thi và hiệu lệnh thi Kì thi thi tuyển sinh đào tạo sau đại học, ngành Quản trị kinh doanh (đợt tháng 8/2018)

Khóa thi ngày 25 - 26/08/2018

1. LỊCH THI

STT Môn thi Ngày thi Phòng thi
1 Kinh tế vi mô 13h00 Chiều - Ngày 25/08/2018 313, 320, 322
2 Quản trị học 7h00 Sáng - Ngày 26/08/2018
3 Tiếng Anh 13h00 Chiều - Ngày 26/08/2018

Lưu ý:

  • Danh sách SBD thí sinh được dán trước phòng thi
  • Thí sinh có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo CMND và thẻ dự thi.

Thẻ dự thi nhận tại cô Thùy - Phòng Tuyển sinh từ ngày 23/08 đến 13:00 ngày 25/08/2018 (LH: 0941.903.692)

2. HIỆU LỆNH THI

1. Môn thi Kinh tế vi mô – Buổi chiều 25/08/2018

Thời gian (Chiều) Nội dung công việc Hiệu lệnh
13h00 - 13h15 CBCT có mặt tại phòng Hội đồng thi để quán triệt quy chế thi, bốc thăm và phân công nhiệm vụ coi thi  
13h00 Thí sinh có mặt tại phòng thi  
13h15 - 13h30 CBCT đánh số báo danh, gọi thí sinh vào phòng thi, đối chiếu, kiểm tra thẻ, quán triệt quy chế phòng thi 1 hồi 3 tiếng trống
13h30 - 13h35 CBCT 1 nhận đề thi tại Phòng Hội đồng thi 2 tiếng trống
13h35 - 13h45 Bóc và phát đề cho thí sinh 3 tiếng trống
13h45 Bắt đầu làm bài (150 phút) 6 tiếng trống
16h00 Còn 15 phút làm bài thi 1 tiếng trống
16h15 Cán bộ thu bài thi 1 hồi trống

2. Môn thi Quản trị học – Buổi sáng ngày 26/08/2018

Thời gian (Sáng) Nội dung công việc Hiệu lệnh
07h00 - 7h15 CBCT có mặt tại phòng Hội đồng thi để quán triệt quy chế thi, bốc thăm và phân công nhiệm vụ coi thi  
07h00 Thí sinh có mặt tại phòng thi  
07h15 - 07h30 CBCT đánh số báo danh, gọi thí sinh vào phòng thi, đối chiếu, kiểm tra thẻ, quán triệt quy chế phòng thi 1 hồi 3 tiếng trống
07h30 - 07h35 CBCT 1 nhận đề thi tại Phòng Hội đồng thi 2 tiếng trống
07h35 - 07h45 Bóc và phát đề cho thí sinh 3 tiếng trống
07h45 Bắt đầu làm bài (150 phút) 6 tiếng trống
10h00 Còn 15 phút làm bài thi 1 tiếng trống
10h15 Cán bộ thu bài thi 1 hồi trống

3. Môn thi Tiếng Anh - Buổi chiều ngày 26/08/2018

Thời gian (Chiều) Nội dung công việc Hiệu lệnh
13h00 - 13h15 CBCT có mặt tại phòng Hội đồng thi để quán triệt quy chế thi, bốc thăm và phân công nhiệm vụ coi thi  
13h00 Thí sinh có mặt tại phòng thi  
13h15 - 13h30 CBCT đánh số báo danh, gọi thí sinh vào phòng thi, đối chiếu, kiểm tra thẻ, quán triệt quy chế phòng thi 1 hồi 3 tiếng trống
13h30 - 13h35 CBCT 1 nhận đề thi tại Phòng Hội đồng thi 2 tiếng trống
13h35 - 13h45 Bóc và phát đề cho thí sinh 3 tiếng trống
13h45 Bắt đầu làm bài (120 phút) 6 tiếng trống
15h30 Còn 15 phút làm bài thi 1 tiếng trống
15h45 Cán bộ thu bài thi 1 hồi trống